Privacybeleid Pickwick

Reikwijdte

Dit privacybeleid van www.pickwick.be (Website) is van toepassing op de verzameling, het gebruik en alle overige verwerkingsvormen van persoonlijke gegevens in verband met Pickwick producten en het bezoek van deze website door JACOBS DOUWE EGBERTS BE BVBA, Potaarde z/n, 1850 Grimbergen, België (“JACOBS DOUWE EGBERTS”). JACOBS DOUWE EGBERTS verbindt zich uw privacy en de veiligheid van persoonlijke gegevens die u met ons deelt te zullen respecteren en beschermen. Op deze website kunnen van tijd tot tijd links worden geplaatst naar websites van ander bedrijven of organisaties. U dient het privacybeleid van dergelijke websites aandachtig door te nemen, aangezien ze mogelijk verschillen van het Pickwick privacybeleid. 

Wie is er verantwoordelijk voor uw gegevens?

JACOBS DOUWE EGBERTS is de verantwoordelijke rechtspersoon voor de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens in verband met JACOBS DOUWE EGBERTS producten. Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens? Wanneer u kiest voor registratie of op andere wijze contact met ons opneemt, vragen wij u om bepaalde persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, het land waar u woonachtig bent en uw e-mailadres, en een aantal optionele gegevens over (het gebruik van) uw JACOBS DOUWE EGBERTS producten. Met behulp van deze gegevens kan JACOBS DOUWE EGBERTS:

 • op persoonlijke wijze met u communiceren, bijvoorbeeld naar aanleiding van uw feedback of serviceverzoeken of om u desgewenst te informeren over JACOBS DOUWE EGBERTS producten;
 • uw aanschaf van JACOBS DOUWE EGBERTS producten beheren en uitvoeren;
 • uw account bij JACOBS DOUWE EGBERTS beheren;
 • uw deelname aan eventuele wedstrijden, acties, enquêtes of opties op de website beheren;
 • marktonderzoek uitvoeren en onze bedrijfsactiviteiten verbeteren.


Wanneer u deze website bezoekt om informatie te zoeken, lezen of downloaden, verzamelen en bewaren wij bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u, zoals de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP)-adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en het internetadres van de website waarop de link naar deze website stond. We gebruiken deze informatie om het verkeer op deze website te volgen en de website te kunnen verbeteren. Hiervoor gebruiken wij ook cookies (zie onder). 

Hoe verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

U kunt uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld door:

  • u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
  • per e-mail, telefonisch of schriftelijk te communiceren met ons Consumer Care Center;
  • uw product te registreren (online of door de bijgeleverde antwoordkaart ingevuld terug te sturen);
  • deel te nemen aan een actie, evenement, wedstrijd of online forum; of
  • direct via deze website een product of -dienst aan te schaffen.


Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens?

JACOBS DOUWE EGBERTS kan uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstenleveranciers of tussenpersonen die namens JACOBS DOUWE EGBERTS bepaalde verwerkingsactiviteiten uitvoeren. JACOBS DOUWE EGBERTS zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen, verhuren, leasen of verstrekken voor hun eigen doeleinden. JACOBS DOUWE EGBERTS eist van deze dienstenleveranciers dat zij uw persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermen. 

Als u een product bvan een ander bedrijf bij JACOBS DOUWE EGBERTS registreert, zullen wij de geregistreerde informatie delen met dat bedrijf. Gelieve er nota van te nemen dat het verder gebruik van uw geregistreerde informatie door dat bedrijf onderworpen zal zijn aan haar privacybeleid. 

JACOBS DOUWE EGBERTS verkoopt van tijd tot tijd (delen van) bedrijven aan andere bedrijven. Wanneer een verkocht bedrijfsonderdeel samenhangt met JACOBS DOUWE EGBERTS producten kan bij een dergelijke eigendomsoverdracht ook overdracht plaatsvinden van uw persoonlijke gegevens naar de nieuwe eigenaar. 

Bovendien zullen wij uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien de wet ons daartoe verplicht, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming of bestrijding van fraude, om een geschil op te lossen of op andere dringende rechtmatige gronden die zwaarder wegen dan uw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf en de veiligheid van uw medewerkers. 


Registreren bij JACOBS DOUWE EGBERTS

Wij sturen u graag informatie over Pickwick producten die voor u interessant kunnen zijn per e-mail, post of andere communicatiekanalen. Dit doen wij echter alleen indien u uitdrukkelijk toestemming geeft om dergelijke berichten van ons te ontvangen. Uw beslissing om hier op dit moment niet voor te kiezen, heeft geen invloed op de communicatievoorkeuren die u eerder bij ons heeft aangegeven via andere contactgegevens of een andere gebruikersaccount. 

 U behoudt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor verdere berichten van JACOBS DOUWE EGBERTS met betrekking tot Douwe Egberts producten via een van de volgende opties:

 • klik op de afmeldoptie in de voetnoot van e-mails van Pickwick;
 • door in uw online profiel uw communicatie voorkeuren te wijzigen;
 • Door contact op te nemen met onze Klantendienst per telefoon op 0800 94720 of per post JACOBS DOUWE EGBERTS BE BVBA tav Klantendienst Pickwick, Potaarde z/n, 1850 Grimbergen.

Let op: wanneer u zich afmeldt voor berichten met betrekking tot JACOBS DOUWE EGBERTS producten ontvangt u als gevolg van de verwerkingstijd en productieschema’s mogelijk nog berichten die reeds in gang zijn gezet.

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens via verschillende beveiligingsmaatregelen, zoals het gebruik van beveiligde registratieformulieren, dataversleuteling en toegangsbeperking tot uw persoonlijke gegevens.


Gegevensoverdracht

U dient zich ervan bewust te zijn dat de bedrijfsonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de verkoop en marketing van Douwe Egberts producten deel uitmaken van bedrijven van JDE overal ter wereld. Als gevolg hiervan vindt er mogelijk overdracht plaats van uw persoonlijke gegevens binnen de JDE-bedrijvengroep. Wij kunnen u echter verzekeren dat JACOBS DOUWE EGBERTS alle voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om de geheimhouding en veiligheid van uw gegevens te waarborgen. 


Cookies en tracking

Opt-in : enkel indien u hiervoor toestemming geeft gebruikt deze Website “cookies”, kleine tekst bestanden die opgeslaan worden op uw computer. Dit laat ons toe uw computer te herkennen bij uw volgend bezoek. Zou u een online bestelmand gebruiken, dan laten de cookies ons ook toe uw aankopen op te volgen. 


Kinderen

Deze Website is niet bestemd voor kinderen. Kinderen mogen geen privé gegevens doorspelen aan JACOBS DOUWE EGBERTS behoudens schriftelijke toelating van hun ouders of wettelijke bewakers die dit Privacybeleid gelezen hebben.


Beleidswijzigingen

Het privacybeleid van JACOBS DOUWE EGBERTS kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan om dit beleid regelmatig door te nemen. Het beleid is voor het laatst gewijzigd op 6 juli 2015. 


Vragen en feedback

Daarnaast kunt u te allen tijde verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie en/of verwijdering van uw gegevens indien deze onjuist zijn of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met de consumentenservice per post aan JACOBS DOUWE EGBERTS BE BVBA tav Klantendienst Douwe Egberts, Potaarde z/n, 1850 Grimbergen of per email naar 

Consumenten Service BE onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres.

 

 


Laatste versie: 6 juli 2015